Сладоледи
Машини за крем сладолед и шейк Машини за производство на занаятчийски и индустриален сладолед ИТАЛИАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА СКРЕЖИНА HAPPY PUPPY OT NATFOOD MEC3 Италиански продукти за сладолед и сладкарство ICAM ШОКОЛАД И КАКАО NAPPI ИТАЛИАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА СЛАДОЛЕД И СЛАДКАРСТВО JABEX ПОЛСКИ ПРОДУКТИ ЗА ГОФРЕТИ, ПАЛАЧИНКИ, ТОПИТГИ И КРЕМ СЛАДОЛЕД ГОРЕЩ ШОКОЛАДМЕС3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БАР Силиконови форми НАТУРАЛНА ВАНИЛИЯКАК ДА ПРИГОТВИМ СВОЯ СЛАДОЛЕД
Новини
07.01.2021 г.

Горещ шоколад

Премиум италиански горещ шоколад
06.01.2021 г.

Гофретник за бъбъл гофрети

Нов гофретник
30.11.2020 г.

Kitchenaid

Коледно намаление
Всички новини »
Обработване на лични данни

GDPR Политика за защита на личните данни

 

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation – GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, управляващ интернет страницата unigelbg.com, „Юнижел“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Юнижел“ ООД
 2. ЕИК: 040319244
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница , бул. „Андрей Ляпчев” 9
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница , ул. „Бели Мел” 13
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница, ул. „Бели Мел” 13
 6. E-mail: office@unigelbg.com 
 7. Телефон: 02/91970

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„Юнижел“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Юнижел“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет сайт  unigelbg.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „„Юнижел“ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на „„Юнижел“ ООД.

 (2) „Юнижел“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.  

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Юнижел“ ООД събира и обработва единствено личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за следните цели:

 • управляване на Вашите поръчки;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга;

 (2)  „Юнижел“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни „Юнижел“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява  „Юнижел“ ООД?

Чл. 3. (1)  „Юнижел“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Управляване изпълнението на поръчка за доставка на стока или извършване на услуга.

 (2) ) „Юнижел“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

          Данни:

         Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адреси, телефон)

         Цел, за която се събират данните:

        1) Извършване на доставка на поръчана стока или извършване на услуга;

        2) Осъществяване на връзка с потребителя за получаване и изпращане на информация към него;

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)   „Юнижел“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок (например при издадена фактура, съгласно нормативната уредба).  

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) С цел изпълнение на задължения, поети пред Вас или на законови основания,  „Юнижел“ ООД ще разкрива предоставени от Вас данни пред трети страни – транспортни и куриерски фирми, с които е в договорни отношения, финансови институции, застрахователи или пред компетентните органи – обществени, правителствени, съдебната власт и др., където това разкриване е необходимо и уместно;

(2) ) „Юнижел“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.  

(3) ) „Юнижел“ ООД не извършва трансфер на Ваши лични данни към трети държави или международни организации.